ΑΝΤΙΚΟΚΚΙΔΙΑΚΑ

Coxi Plus Oropharma

2012-11-05 11:02
ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ :SODIUM SULFADIMETHOXINE Θεραπεία της κοκκιδίωσης και ατοξοπλάσμωσης (lankesterella) των πουλιών ( Eimeria labbeana, columbarum, canaria και Isospora serini )

Chevi-kok Chevita

2012-11-05 11:02
ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ :Amprolium hydrochloride Θεραπεία κοκκιδίωσης, υδατοδιαλυτή σκόνη ( Με Εκχυλίσματα χαμομηλιού και βιταμίνεςΑ και K3 )  

TABERNIL SULFA

2012-11-05 11:01
ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ: Σουλφακινοξαλίνη πυριμεθαμίνη εντερίτιδα απο κοκκίδια

Finicoc - Bogena Beaphar

2012-11-05 11:01
ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ :σουλφαχλωροπιραζίνη νατριούχος Καταπολεμά την εντερίτιδα (διάρροια) που έχει προκληθεί από κοκκίδια ή ατοξόπλασμα

ESB3

2012-11-05 11:00
https://www.ah.novartis.com/products/en/esb3_poultry.shtml https://www.alop.gr/forum/index.php?topic=17.0 ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ : σουλφαχλωροπυριδαζίνη (sulfachlorpyridazine) -Είδος αντιμικροβιακών ουσιών που ονομάζονται σουλφοναμίδες.  

BAYCOX

2012-11-05 10:59
https://www.baycox.com/17/Mode_of_Action.htm ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ : Toltrazuril κοκκιδιοκτόνο https://www.animalhealth.bayerhealthcare.com/491.0.html?tx_bahprdmx_pi1%5Btx_bahprdmx_prods.trademark%5D=BAYCOX&no_cache=1