Ενασχόληση μα Ωδικά Πτηνά

2012-11-05 11:36
Χώρος Εκτροφής: Ο χώρος πρέπει να έχει τη δυνατότητα ελεγχόμενης θερμοκρασίας, υγρασίας, φωτισμού (φυσικού και τεχνητού) και αερισμού χωρίς μεγάλες ή απότομες μεταβολές θερμοκρασίας, υγρασίας, φωτισμού και αερισμού. 
 
Χρήμα Εκτροφέα: "Η Ποιότητα Πληρώνεται". Ο γονότυπος των πουλιών πληρώνεται και αυτός είναι ο σημαντικότερος λόγος καταξίωσης ενός εκτροφέα πτηνών συντροφιάς. Μην αγοράζετε μόνο το φαινότυπο ενός πουλιού, αλλά ζητήσετε από τον εκτροφέα να σας δείξει τους γεννήτορές του, τουλάχιστον για τις δύο (2) προηγούμενες γενιές. Το ίδιο ισχύει και για τον εξοπλισμό υποστήριξης και οτιδήποτε άλλο αναφέρεται στη διατροφή τους. 
 
Χρόνος Εκτροφέα: Πρέπει να αφιερώσετε χρόνο σε αρκετά θέματα που άπτονται με τα πτηνά συντροφιάς. Χρόνο για την εξέταση της καλής υγείας, κατάστασης και συμπεριφοράς τους, χρόνο για την προσεκτική επιλογή των γεννητόρων, χρόνο για τη σωστή προετοιμασία των πουλιών που θα χρησιμοποιηθούν για αναπαραγωγή, χρόνο για τη παρακολούθηση της σωστής ανάπτυξης των νεοσσών έως και της ημερομηνίας ανεξαρτησίας τους από τους γονείς τους, χρόνο για τη παρακολούθηση της σωστής πτερόρροιας τους, χρόνο για προετοιμασία των πουλιών που θα συμμετάσχουν σε εκθέσεις κ.α. 
 
Τέλος 
 
Ιανουάριος - Μάρτιος είναι ίσως οι πιο ήσυχοι μήνες κατά τη διάρκεια των οποίων αργά αλλά σταθερά τα πουλιά συνθήκες αναπαραγωγής. 
 
Απρίλιος - Ιούλιος είναι οι μήνες αναπαραγωγής. 
 
Αύγουστος και Σεπτέμβριος είναι η περίοδος της πτερόρροιας, της απώλειας του φτερώματος όπου το παλιό φτέρωμα αντικαθίσταται από το νέο. 
 
Οκτώβριος μέχρι το Δεκέμβριο είναι η περίοδος των εκθέσεων και των διαγωνισμών.