Η απόκτηση ενός Μαλινουά

2012-11-05 16:43

Πριν αποκτήσουμε ένα καναρίνι και ακόμα περισσότερο πριν αρχίσουμε την
εκτροφή του θα πρέπει να σκεφτούμε καλά, γιατί σαν κάθε ζωντανό εκτός από
την ευχαρίστηση που προσφέρει στον ιδιοκτήτη του, δημιουργεί και πολλές
υποχρεώσεις ( τάισμα, καθάρισμα, κατάλληλος χώρος, φροντίδα κατά τις
διακοπές κλπ ).
Η καλύτερη εποχή για να αγοράσουμε ένα καναρίνι είναι για μεν τα αρσενικά
από Δεκέμβριο μέχρι το Μάιο, για δε τα θηλυκά από Δεκέμβριο μέχρι Μάρτιο
και ποτέ από Ιούλιο μέχρι Σεπτέμβριο.
Εάν σκοπός μας είναι η εκτροφή και αναπαραγωγή, δεν πρέπει να
αγοράζουμε θηλυκές πάνω από 2 ετών και αρσενικά πάνω από 5 ετών. Εάν ο
αρσενικός είναι πάνω από 5 ετών οι πιθανότητες να δώσει άσπορα αυγά είναι
μεγάλες ιδίως αν η θηλυκή είναι πιο μικρή από αυτόν. Είναι χαμένος καιρός να
προσπαθούμε να ζευγαρώσουμε πουλιά ηλικίας μεγαλύτερης των 6 ετών.
Επίσης το ίδιο ισχύει για τα πουλιά γεννημένα με καθυστέρηση
(Ιούλιο,Αύγουστο). Κατά γενικό κανόνα τα πουλιά πρέπει να είναι τουλάχιστον
εννέα μηνών για να μπορούν να ζευγαρώσουν.
Κάθε καινούργιο πουλί που αποκτούμε θα πρέπει πάντα να μπαίνει σε
απομόνωση για τουλάχιστον 20 μέρες αν όχι για τριάντα.
Στο κλουβί μπορεί να ζήσει σε καλές συνθήκες 10 – 15 χρόνια.
Το καναρίνι είναι μιμητικό πουλί, το κελάηδημά του είναι διαφορετικό ανάλογα
με το περιβάλλον του ακόμα και σε άγρια κατάσταση.
Α. Ο αρσενικός
Για την αναπαραγωγή πρέπει να διαλέγουμε νεαρά πουλιά, ζωηρά σε καλή
κατάσταση, με λαμπερό πτέρωμα και οι άκρες των φτερών πρέπει να
διασταυρώνονται λίγο (εάν οι φτερούγες δεν είναι συμμετρικές τότε το πουλί
έχει πρόβλημα). Επίσης θα πρέπει να κελαηδά εύκολα πράγμα που είναι ένδειξη
καλής υγείας. Δεν πρέπει να είναι παχύς γιατί αλλιώς τα αυγά πολύ πιθανόν να
είναι άσπορα.
Β. Η θηλυκή
Ο ρόλος της θηλυκής είναι πάντοτε πολύ σημαντικός. Πρέπει κατ’αρχάς να
έχουν στην κοιλιά τους ένα λεπτό στρώμα λίπους, πρέπει ακόμη να είναι
ζωηρές, υγιείς και χωρίς καμία αναπηρία. Για να πάρετε μεγαλόσωμα
πουλάκια διαλέξτε μεγαλόσωμες μάνες. Στην περίπτωση που θέλουμε να
έχουμε άσπρα πουλάκια είναι καλύτερα να διασταυρώσουμε κίτρινη θηλυκή με
άσπρο αρσενικό.
Για τα ωδικά καναρίνια πιστεύεται ότι η θηλυκή είναι που μεταφέρει στα
πουλάκια της τα προτερήματα και τα ελαττώματα του κελαηδίσματος. Δηλαδή,
η θηλυκή κληρονομεί το καλό κελάηδημα του πατέρα της και το μεταφέρει στα
παιδιά της. Γι’αυτό πρέπει να αναζητούμε τις μάνες, τις αδερφές και τις κόρες
των καλά βαθμολογημένων αρσενικών.