Η Γενετήσια Περιοχή

2012-11-05 11:28
Ένας δεύτερο κριτήριο που χρησιμοποιούμε είναι το κριτήριο της γενετήσιας περιοχής. Η επιτυχία αυτού του είδους του ελέγχου εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την εμπειρία του ατόμου που τον πραγματοποιεί. Πολύ πιο επιτυχημένος είναι κατά την διάρκεια της εποχής της αναπαραγωγής όπου υπάρχει οίστρος. Στα αρσενικά το τελείωμα της αμάρας είναι ιδιαίτερα «σαφές» και ξεχωρίζει σε σχέση με την υπόλοιπη αμάρα. Στα θηλυκά όμως είναι λιγότερο εμφανές κατά την διάρκεια της χρονιάς (φαίνεται ένα ψευδοπέος) ενώ κατά την περίοδο της αναπαραγωγής που αλλάζει σχήμα η αμάρα για να προετοιμαστεί για την παραγωγή των αυγών γίνεται ένα με την υπόλοιπη αμάρα. Ας δούμε χαρακτηριστικά παράδειγμα στις ακόλουθες φωτογραφίες.
Δείγμα Γενετήσιας περιοχής ΑρσενικώνΔείγμα Γενετήσιας περιοχής ΘηλυκώνΕπίσης κατά την περίοδο που τα θηλυκά είναι έτοιμα για αναπαραγωγή η περιοχή της αμάρας στο κάτω μέρος καθαρίζει από πούπουλα καθώς είναι απαραίτητο για την εκκόλαψη.