Το κελάϊδισμα των Μαλινουά

2013-02-21 18:09

Το κελάηδισμα είναι μια διαδοχή από διάφορες στροφές. Μερικές από αυτές
είναι κληρονομικές και άλλες είναι αντιγραμμένες από το περιβάλλον. Είναι
γνωστό ότι το καναρίνι είναι ιδιαιτέρως μιμητικό πουλί.
Το κελάηδισμα είναι ένα μέσο για να προσελκύει το αρσενικό καναρίνι το
θηλυκό στην περίοδο του ζευγαρώματος.
Αυτό που χαρακτηρίζει το κελάηδισμα του καναρινιού Μαλινουά είναι ότι
αποτελεί τεχνητό κελάηδισμα φτιαγμένο και τελειοποιημένο από τον άνθρωπο
με τη μέθοδο της γενετικής διαλογής και της εκμαθήσεως.
Το κελάηδισμα αποτελείται από στροφές, οι στροφές αποτελούνται από
συλλαβές, και αυτές με τη σειρά τους από σύμφωνα και φωνήεντα.
Σημειωτέον ότι διακρίνουμε τρία επίπεδα ακουστικής :
Το υψηλό, το μέσο, και το χαμηλό. Στα Μαλινουά το πιο αξιόλογο κελάηδισμα
είναι αυτό που λέγεται σε χαμηλό επίπεδο και το οποίο όταν είναι και βαθύ και
αργό του δίνει μεγάλη αξία.
Το κελάηδισμα των Μαλινουά χαρακτηρίζεται από το <<νερό>> που περιέχει και
που οφείλεται στη διάπλαση του φωνητικού του συστήματος.
Οι στροφές των Μαλινουά χωρίζονται σε 3 κατηγορίες : τις πολύ αξιόλογες, τις
αξιόλογες, και τις λίγο αξιόλογες.
Οι πολύ αξιόλογες, είναι τέσσερις : Klokkende-Bollende-Staltonen- και τα
Φλάουτα, και βαθμολογούνται από 3 εως 9 βαθμούς, εκτός από την
klokkende που βαθμολογείται από 4 μέχρι 12.
Οι αξιόλογες είναι επτά : Rollende-Knorr-Woeten-Belen-Belrol-Fluirol και η
Tzonken ,που βαθμολογούνται από 2 μέχρι 6 βαθμούς.
Οι λίγο αξιόλογες είναι δύο : η schokkel και κάποια τυχόν μη προβλεπόμενη
στροφή, που βαθμολογούνται από 1 μέχρι 3 βαθμούς.
Οι στροφές που λέει το Μαλινουά κρίνονται ακόμα και με άλλα κριτήρια όπως
το βάθος του τόνου, η διαδοχή και η ποικιλία των στροφών καθώς και η
ζωντάνια και το μήκος κάθε στροφής.
Όμως δεν αρκεί να πει ένα πουλί την κάθε στροφή καλά, πρέπει ακόμα να
υπάρχει και μια αρμονία μεταξύ των στροφών, και αυτό βαθμολογείται από 0
έως 3 βαθμούς στην εντύπωση.
Τέλος υπάρχει και η αρμονία των στάμ, η οποία βαθμολογείται επίσης από 0
έως 3 βαθμούς.
Το στάμ είναι μια ομάδα από δύο ,τρία ,τέσσερα ή έξι πουλιά.
Πιο συχνά αποτελείται από τέσσερα και το να πάρει κάποιος 3 βαθμούς στην
αρμονία είναι το αποκορύφωμα της επιτυχίας ενός εκτροφέα στη δημιουργία
ενός ίδιου αίματος.
Όμως μαζί με τις ωραίες στροφές, τα Μαλινουά, βγάζουν ενίοτε και μερικές
ενοχλητικές φωνές, που προέρχονται από τις πρωταρχικές φωνές των
καναρινιών, ή συχνότερα έχουν αντιγραφεί από το περιβάλλον τους. Οι φωνές
αυτές είναι πολύ επικίνδυνες για έναν εκτροφέα διότι αντιγράφονται εύκολα
από τα νεαρά Μαλινουά.
Διακρίνουμε διάφορες αρνητικές φωνές : τις αναπνοές, τους οξείς ήχους, τις
ρινικές, τα sneeter, τα tjip tjep και τα slet που βαθμολογούνται από 1 έως 3
αρνητικούς βαθμούς.
Υπάρχει όμως και μια αρνητική φωνή, το Tjap που αν την πεί το πουλί
μηδενίζεται και αποβάλλεται από έναν διαγωνισμό.
Οι αρνητικές φωνές είναι αρκετά σπάνιες στα Μαλινουά, γιατί ο κάθε
εκτροφέας αποβάλλει κάθε πουλί που θα πει μια από αυτές τις φωνές.
Κάθε εκτροφέας Μαλινουά δεν πρέπει να έχει άλλα πουλιά στον ίδιο χώρο