ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ :Fenbendazole

Νηματώδη, Στρόγγυλοι, Τανίες